Tin tức2020-11-14T05:42:02+07:00

TIN TỨC

Tiếp tục đạt chuẩn FIDO2 cho máy chủ xác thực (server), VinCSS hình thành hệ sinh thái xác thực mạnh.

Ngày 9/3/2020, Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup) đạt chứng nhận chuẩn FIDO2 cho máy chủ xác thực mạnh VinCSS FIDO2® Server, do Liên minh FIDO Alliance cấp. [...]

Vingroup là 1 trong 34 công ty đạt chuẩn xác thực bảo mật FIDO2 toàn cầu

Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa đạt chứng chỉ FIDO2 cho sản phẩm khoá xác thực: VinCSS FIDO2® Authenticator do Liên minh Xác thực trực tuyến thế giới [...]

Go to Top