CÁCH SỬ DỤNG

Khóa xác thực mạnh chuẩn FIDO2

Không mật khẩu là phương pháp xác thực an toàn nhất hiện nay, nhằm loại bỏ sự phụ thuộc vào mật khẩu cũng như các nguy cơ bị tấn công bằng mật khẩu.

Khóa xác thực mạnh chuẩn FIDO2 có thể hoạt động trên mọi thiết bị và trình duyệt, bao gồm máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh

Khóa xác thực mạnh chuẩn FIDO2 có an toàn không?

Bằng cách sử dụng “Mã hóa khóa công khai”, khóa xác thực mạnh chuẩn FIDO2 giữ thông tin đăng nhập của người dùng an toàn trong thiết bị và không bị truyền đi nơi khác.

Xác thực đa yếu tố

FIDO2 là một hình thức của xác thực hai yếu tố hoặc đa yếu tố, nhưng theo cách đơn giản hơn nhiều. Bạn không cần nhập bất cứ mã nào từ thiết bị khác vào thiết bị bạn đang đăng nhập.

FIDO2 là gì?

FIDO2 là thuật ngữ bao quát cho bộ thông số kỹ thuật mới nhất của Liên minh Xác thực Trực tuyến Thế giới (FIDO Alliance).

FIDO Alliance là hiệp hội công nghiệp mở với sứ mệnh mang đến các tiêu chuẩn xác thực để giảm sự phụ thuộc của thế giới vào mật khẩu (https://fidoalliance.org/)

Khóa xác thực mạnh VinCSS FIDO2® Touch 1 có 3 màu

Mua sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng VinCSS FIDO2® Touch 1

Khóa xác thực mạnh VinCSS FIDO2® Fingerprint có 3 màu

fido2-fingerprint-black
fido2-fingerprint-blue
fido2-fingerprint-white
Mua sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng VinCSS FIDO2® Fingerprint (đầy đủ)
Hướng dẫn sử dụng VinCSS FIDO2® Fingerprint (ngắn gọn)
Video hướng dẫn sử dụng VinCSS FIDO2® Fingerprint

XÁC THỰC KHÔNG MẬT KHẨU
Đơn giản hơn, An toàn hơn

LIÊN HỆ VINCSS